№ 66 Распределение мест в общежитиях

№ 66 жатақханаларындағы орындарды бөлу

Гос. образовательный заказ на подготовку спец-ов ТиПО на 2021-2022_ 2022-2023_ 2023-2024_

№ 19 (1) Білім алушыларды білім беру ұйымдарының түрлері бойынша ауыстыру және қайта

№ 39 Форма документов об Образовании

№19 (1) Перевод и восстановление обучающихся

№39 Білім туралы мемлекеттік үлгідегі құжаттар

№83 Педагогтерді аттестаттаудан өткізу

№83 Правила и условия проведения аттестации педагогов

№506 Академиялық демалыстар беру

№506 Представление академ.отпусков