Колледждің оқу-әдістемелік жұмыс жоспары 

Жұмыс мазмұны Орындалу мерзімі Жауаптылар Нәтижелер
1 2 3 4 5
1. Оқу-әдістемелік жұмысты ұйымдастыру бойынша шаралар

Мақсаты кәсіби шебер оқытушылар мен өндірістік оқыту шеберлерінің және колледждің даму жоспарын жасақтау

1.1 Нормативті-құқықтық құжаттармен танысу қазан Директордың академиялық жұмыстар жөніндегі орынбасары
1.2 Колледждің оқу-әдістемелік кеңес құрамын бекіту қазан Директордың академиялық жұмыстар жөніндегі орынбасары Бұйрық
1.3 Оқытушылардың жеке жұмыс жоспарларын, циклдік әдістемелік комиссия жоспарын бекіту қазан әдіскерлер,  ЦӘК жетекшілері Әдістемелік кеңес хаттамасы
1.4 Аттестациялық комиссия құрамын және педагогтарды аттестациядан өткізудің  жоспарлы графигін бекіту Утверждение состава аттестационной комиссии и плана-графика аттестации педагогов қазан Директордың академиялық жұмыстар жөніндегі орынбасары Бұйрық
1.5 Арнайы пәндер оқытушыларының және өндірістік оқыту шеберлерінің  SAIT Polytechnic –тен машықтанудан өтулерін ұйымдастыру. Біліктілікті арттыру бойынша машықтану мен курстардан өту кестесін құру жыл бойына әдіскерлер Кесте, сертификаттар
1.6 Өзара сабаққа қатысты ұйымдастыру жыл бойына әдіскерлер,  ЦӘК жетекшілері Диагностика,  рейтинг
1.7 Семинарлар мен «дөңгелек үстелдер»,  педагогикалық шеберлік байқауларын ұйымдастыру және өткізу жыл бойына әдіскерлер,  ЦӘК жетекшілері Жинақтар
2. Техникалық және кәсіптік білім беруді әдістемелік қамтамасыз ету

Мақсаты: студенттердің кәсіби дайындығын жетілдіру үшін  жағдай жасау

2.1 Эксперименттік оқу жұмыс бағдарламаларын зерделеу қазан-қаңтар әдіскерлер  оқу жоспары

 

1 2 3 4 5
2.2 Қажетті оқу-әдістемелік материалдарды жасақтау бойынша жұмысты ұйымдастыру жыл бойына әдіскерлер ПОӘК дайындау
2.3 Оқытушылар үшін оқу-тәрбие үрдісін ұйымдастыру, әдістеме-лік материалдар дайындау, педагогика, психология, әдістеме сұрақтарын айқындау, нормативті құжаттармен таныстыру мақсатында нұсқау беру-әдістемелік жиналыстарды өткізу айына 1 рет әдіскерлер нұсқаулықтар
2.4 Оқу жоспарлары мен Техникалық және кәсіптік білім беру талаптарына сәйкес оқу-әдістемелік әдебиеттер қорын жинақтау жыл бойына әдіскерлер , ЦӘК жетекшілері, кітапханашы дерекқор
2.5 ПОӘК –нін дамыту мақсатында оқу-әдістемелік материалдар мен оқу-жоспарлы құжаттар көрмесін өткізу ақпан оқытушылар,  кітапханашы рейтинг
2.6 Колледж оқытушыларының педагогикалық тәжірибесінің электрондық базасын жасақтау және оны  АРЕС сайтына енгізу наурыз әдіскерлер, оқытушылар әдістемелік жинақ
2.7 Әдістемелік-нұсқаушы сабақтарды ұйымдастыру (сабақты жүргізу әдістемесі, зертханалық жабдықтарды пайдаланудың тиімді әдістері мен үлгілі мекемені көрсету) наурыз Директордың оқу-өндірістік жұмыстар жөніндегі орынбасары

Әдіскерлер

бейнеролик
3. Оқытудың құралдарын, әдістерін, түрлерін, мазмұнын жетілдіру

Мақсаты: оқыту сапасын көтеру және студенттердің кәсіби дайындығын дамыту

3.1 Ақпараттық технологиялар мен инновациялық педагогикалық әдістемелерді жүзеге асыруда, эксперименттік оқу бағдарлама-ларын анықтауда қолдау көрсету жыл бойына Инструкторлар оқыту семинарлары
3.2 Семинарларды ұйымдастыру және өткізу график бойынша ЦӘК жетекшілері жинақтар, бейнероликтер
3.3 Пәндер бойынша сыныптан тыс жұмыс көлемінде пән апталығын ұйымдастыру график бойынша ЦӘК жетекшілері буклеттер
3.4 Студенттердің білім сапасын бақылау жылына 2 рет Директордың академиялық жұмыстар жөніндегі орынбасары мониторинг
3.5 Оқу дағдыларын меңгеру деңгейі мен уәждемеге қатысты сұрақтар бойынша студенттер арасында сауалнама жүргізу желтоқсан Әдіскерлер, психолог сараптама
1 2 3 4 5
4. Педагогтар мен студенттердің оқу-зерттеу және эксперименттік жұмысы

Мақсаты: ғылыми-зерттеу жұмысы арқылы оқыту сапасын арттыру

4.1 Колледжде пәндік олимпиада өткізу және студенттердің дайындығын ұйымдастыру ақпан оқытушылар, оқу бөлімі олимпиадалық резерв
4.2 Студенттік ғылыми қоғам (СҒҚ) құруға байланысты дайындық шаралары ақпан студенттік істер бойынша мамандар сауалнама жүргізу
4.3 Әртүрлі деңгейлі семинарлар мен студенттік байқауларға қатысу жыл бойы оқытушылар, студенттік істер бойынша мамандар шығармашылық топ
4.4 «Менің мамандығымның әлемі» атты студенттердің ғылыми-тәжірибелік конференциясын ұйымдастыру және өткізу сәуір өндірістік оқыту шеберлері презентация
5. Диагностикалық и бақылаутүзетуқызметі

Мақсаты: кәсіби шеберлік деңгейін дәлдеу және талдау

5.1 Бекітілген кесте бойынша сабаққа қатысу жыл бойы әдіскерлер,  ЦӘК жетекшілері талдау
5.2 Журнал жүргізуді бақылау график бойынша оқу бөлімі анықтама
5.3 Өз білімін жетілдірудің жеке әдістемелік тақырыбы бойынша оқытушылардың өзіндік жұмыстарын қадағалауды жүзеге асыру және олармен жұмысты ұйымдастыру жыл бойы ЦӘК жетекшілері есеп
5.4 «Оқытушы студенттер көзімен» атты сауалнама жүргізу арқылы оқытушылардың педагогикалық шеберлік деңгейіне талданым жүргізу жылына 2 рет оқу бөлімі рейтинг
5.5 Оқытушылардың кәсіби тұрғыдан шыңдалуы мен әдістемелік жұмыстарының талданымы жылына 2 рет әдіскерлер рейтинг
5.6 Колледж негізінде бейімделу нәтижелері бойынша экспериментті бағдарламалардың мазмұндық байланыстылығы мамыр әдіскерлер сараптама
5.7 Колледж оқытушыларының кәсіби қызметінің тиімділігін арттыру талданымына қорытынды жасау мамыр әдіскерлер ,  ЦӘК жетекшілері нұсқаулар

Powered by themekiller.com